JIKET SEWING MACHINE
jiake@chinajiake.com
400-180-2888

包缝机系列

上下差动超高速包缝机

JIK900T-13CD

上下差动超高速包缝机

Super High-speed Direct Drive Overlcok sewing machine (Top and bottom feed)

市场参考价:¥ 88000.00

库存:88

上差动调节简单 新型二重环缝挑线机构 蜗杆式送油机构
产品型号 JIK952-17-BD JIK952-17H-BD JIK952-180-BD JIK952-01-BD JIK952-16S2-BD JIK952-13-BD JIK952-13H-BD
功能用途Function 普通三线 厚料三线 倒回缝三线 暗缝三线 窄边三线 普通四线 厚料四线
针数 - - - 2 2 2 2
线数 3 3 3 3 3 4 4
针迹幅度(mm) 5.5 1.5 1.5 4 3.6 3.6 3.6
针迹长度(mm) 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
压脚高度(mm) 5.5 5.5 5.5 5.5 6 6 5.5
差动比 0.7-1.7 0.7-1.7 0.7-1.7 0.7-1.7 0.7-1.7 0.7-1.7 0.7-1.7
最高转速(rpm) 6000 6000 5000 6000 6000 6000 6000
使用功率 370W 370W 370W 370W 370W 370W 370W
包装尺寸(mm) 450×480×350 450×480×350 450×480×350 450×480×350 450×480×350 450×480×350 450×480×350
重量(kg) 24/33 24/33 24/33 24/33 24/33 24/33 24/33
产品型号 JIK932-38-BD JIK932-70-BD JIK932-86-BD JIK922-02X250-BD JIK932-355-BD JIK900T-UTZ/AK JIK900T-13CD-BD JIK900T-88-BD JIK900T-18-BD
功能用途Function 普通五线 宽针品五线 厚料宽边五线 双链滚边三线 普通六线 直躯四线 上下差动四线 小筒式四线 手套专用六线
针数 2 2 2 2 2 2 2 2 2
线数 5 5 5 3 6 4 4 4 6
针迹幅度(mm) 3.6 4 4 3.6 3.6 3.6 3.6 4 3.6
针迹长度(mm) 3.6 4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 4 3.6
压脚高度(mm) 5.5 6.5 6.5 6 6 5.5 5.5 6.5 5.5
差动比 0.7-1.7 0.7-1.2 0.7-1.7 0.7-1.7 0.7-1.7 0.7-1.7 0.7-1.7 0.7-1.2 0.7-1.7 
最高转速(rpm) 6000 7500 6000 6000 6000 6000 6000 7500 6000
使用功率 370W 370W 370W 370W 370W 370W 370W 370W 370W
包装尺寸(mm) 450×480×350 450×480×350 450×480×350 450×480×350 450×480×350 450×480×350 450×480×350 450×480×350 450×480×350
重量(kg) 24/33 24/33 24/33 24/33 24/33 24/33 24/33 24/33 24/33

在线留言