JIKET SEWING MACHINE
jiake@chinajiake.com
400-180-2888

包缝机系列

电脑直驱倒回缝超高速包缝机

JIK747F-514M2-23BK

电脑直驱倒回缝超高速包缝机

Super High-speed direct drive Overlcok sewing machine

市场参考价:¥ 88000.00

库存:88

稳定可靠的自动倒回缝机构 滤油器装置,保持机油清洁 直驱电机,更省电
产品型号 JIK747F-514M2-24D JIK727F JIK737F-504M1-05 JIK737F-504M5-04/BK JIK747F-514M2-24 JIK747F-514M2-24/VT JIK747F-514M5-23/BK JIK757F-516M2-35 JIK757F-516X2-56 JIK767F-516M2-324
功能用途Function 四线直躯 拼缝二线 基本三线 三线倒回缝 基本四线 四线带吸风 四线倒回缝 基本五线 五线宽边 四针六线
针数 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4
线数 4 2 3 3 4 4 4 5 5 6
针迹幅度(mm) 4 1.5 1.5 4 3.6 3.6 4 3.6 3.6 3.6
针迹长度(mm) 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
压脚高度(mm) 5.5 5.5 5.5 5.5 6 5.5 5.5 6 6 6
差动比 0.7-2.0 0.7-2.0 0.7-2.0 0.7-2.0 0.7-2.0 0.7-2.0 0.7-2.0 0.7-2.0 0.7-2.0 0.7-2.0
最高转速(rpm) 6000 6000 5000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
使用功率 370W 370W 370W 370W 370W 370W 370W 370W 370W 370W 
包装尺寸(mm) 475×485×333 475×485×333 475×485×333 475×485×333 475×485×333 475×485×333 475×485×333 475×485×333 475×485×333 475×485×333
重量(kg) 26.5/34.5 26.5/34.5 26.5/34.5 26.5/34.5 26.5/34.5 26.5/34.5 26.5/34.5 26.5/34.5 26.5/34.5 26.5/34.5

※型号配置说明:以上机型可加装电脑直驱电机,型号代码为“D”。

在线留言