JIKET SEWING MACHINE
jiake@chinajiake.com
400-180-2888

特种机系列

平盘式高速单针人字缝纫机

JIK-T2284

平盘式高速单针人字缝纫机

Flat Disc Type High-speed And Single-needle Zig-zag Stitches Sewing Machine

市场参考价:¥ 88000.00

库存:88

产品型号 JIK-T2284 JIK-T20U33/43/53
机针号 DP×5 10-14# DP×5 14#
针数 1 1
线数 2 2
针迹幅度(mm) 5 2
针迹长度(mm) 8-10 8-10
压脚高度(mm) 6 10
最高转速(rpm) 5000 5000
使用电压(Volt) 370W  370W 
包装尺寸(mm) 660×340×730 555×250×355
重量(kg) 40/45 21/25

在线留言